top of page

Mis on päikeseenergia?

Siit leiad info päikeseenergia kohta, selle eelistest ja puudustest ning paljud muud.

Solar Panels

Mis on päikeseenergia?

Päikeseenergia on päikese kiirgusest pärinev energia, mida saab kasutada elektri tootmiseks või soojuse saamiseks. Päikeseenergia muundamiseks elektrienergiaks kasutatakse päikesepaneele või päikesekollektoreid. Päikesepaneelid koosnevad fotogalvaanilistest rakkudest, mis suudavad päikesevalgust otse elektriks muundada.

Päikeseenergia on taastuv ja keskkonnasõbralik energiaallikas, kuna selle tootmisel ei kaasne õhku heidetavaid kasvuhoonegaase ega muid saasteaineid. Päikeseenergia on kättesaadav peaaegu kõikjal maailmas, kuid selle efektiivsus sõltub päikesevalguse intensiivsusest ja ajast, näiteks päevaajast või aastaajast.

Päikeseenergia kasutamisel on kaks peamist viisi:

 1. Fotogalvaanilised päikesepaneelid: Need muundavad päikesevalguse otseselt elektrienergiaks. Fotogalvaanilised rakud koosnevad pooljuhtidest, näiteks ränist, mis eraldavad päikesevalgusest vabanevad elektronid ja tekitavad elektrivoolu.

 2. Päikesekollektorid: Need kasutavad päikesevalgust soojuse tootmiseks. Päikesekollektorid võivad olla kas passiivsed või aktiivsed. Passiivsed päikesekollektorid kasutavad päikesevalgust soojuse otse saamiseks, samal ajal kui aktiivsed päikesekollektorid kasutavad päikeseenergiat vedelike soojendamiseks, mis seejärel edastatakse soojusvahetite kaudu, et toota soojusenergiat.

Päikeseenergia eelised hõlmavad keskkonnasõbralikkust, taastuvust ja madalamaid käituskulusid pikaajalisel perspektiivil. Samas on päikeseenergial ka mõningaid väljakutseid, näiteks sõltuvus ilmastikutingimustest ja esialgsetest investeeringutest infrastruktuuri loomiseks. Üldiselt on päikeseenergia oluline komponent puhtama ja säästlikuma energia tulevikus.

Mis on päikeseenergia eelised ja puudused?

Eelised

 • Keskkonnasäästlik taastuvenergia: väheneb fossiilsete kütuste põletamine energia saamiseks, samuti maavarade kaevandamine ja sellega kaasnevad keskkonnamõjud

 • Energia tootmisega ei kaasne ohtlike kasvuhoonegaaside emissiooni keskkonda

 • Piiramatu ressurss. Päikest on külluses, see on tasuta ja varud ammendamatud

 • Küllaltki madalad hoolduskulud

 • Päikeseenergiat saab kasutada kohapeal, ei ole vaja ühendust elektrivõrku

 • Päikeseelektrijaamasid saab kasutada sõltumatu elektrivarustuse tagamiseks

 • Energiatootmise kulusid saab prognoosida ja neid ei mõjuta kütusehinna kõikumine

 • Taastuvenergia, sh päikeseenergia tootmine loob uusi, kohalikke töökohti

 

Puudused

 • Põhilise osa energiast saab toota ainult päevavalguses, öösel saab kasutada vaid juba salvestatud energiat

 • Sesoonsus. Talvekuudel on päikesepaneelide kasutamise efektiivsus madal vähese valge aja tõttu

 • Käesolev tehnoloogia on ebaefektiivne - vaid viiendik päikeseenergiast muudetakse elektrienergiaks

 • Fotoelementide tootmiseks kasutatakse keskkonnale ohtlikke metalle ning paisatakse õhku kasvuhoonegaase

 • Küllaltki suur ressursikulu ning kõrge hind

 • Päikesepaneelide tootmine ja paigaldamine on kallis ning selleks on vaja spetsialiseeritud tööjõudu

 • Vajavad küllaltki suurt maa-ala, kui nende abil arvestataval hulgal elektrit toota

 • Pikk tasuvusaeg ilma täiendavate toetusteta

 • Pole välja töötatud selget regulatsiooni, mis võimaldaks mikroelektrijaamu võrguga liita.

Mis on OFF-GRID päikeseenergia süsteem?

Off-grid päikeseenergia süsteem (mõnes piirkonnas kasutatakse ka mõistet päikesepaneelide komplekt) on iseseisev energiasüsteem, mis ei ole ühendatud avaliku või tsentraalse energiavõrguga. See tähendab, et süsteem toodab, salvestab ja tarbib elektrienergiat kohapeal, sõltumata väliseid energiaallikaid pakkuvatest võrgustikest.

Off-grid päikeseenergia süsteemid on eriti kasulikud piirkondades, kus puudub juurdepääs tsentraalsele elektrivõrgule või kus see on majanduslikult ebaefektiivne.​

Mis on OFF-GRID päikeseenergia süsteemi eelised?

Off-grid päikeseenergia süsteemid pakuvad mitmeid eeliseid, eriti piirkondades, kus tsentraalne elektrivõrk ei ole saadaval.

Need eelised hõlmavad järgmist:

 • Iseseisvus: Süsteem toodab oma elektrienergiat ja ei sõltu välistest energiapakkujatest.

 • Kättesaadavus: Sobib piirkondadesse, kus traditsiooniline elektrivõrk puudub või on raskesti ligipääsetav.

 • Keskkonnasõbralikkus: Kasutab taastuvat päikeseenergiat, vähendades seeläbi süsinikujalajälge.

 • Madalamad pikaajalised kulud: Kuigi algkäituskulud võivad olla suured, vähenevad süsteemi pikaajalised käituskulud, kuna päikeseenergia on tasuta ressurss.

Siiski tuleb märkida, et off-grid süsteemide kasutuselevõtuks tuleb hoolikalt hinnata energiavajadusi, planeerida sobivat aku mahtuvust ja tagada süsteemi piisav hooldus, et tagada pikaajaline ja tõhus toimimine.

Millised seadmed kuuluvad OFF-GRID päikesepaneelide komplekti?

MC4 ühendused: Need võimaldavad sul omavahel kaableid ühendada. MC4 ühendusi on ennekõike vaja päikesepaneelide kaablite jätkamiseks või päikesepaneelide paralleelühenduseks. Ka mõnede hübriidinverterite ühendused on kohe MC4 sisendiga.

Päikeseenergia komplekti päikesepaneelid
Päikeseenergia komplekti DC kaabel
Päikeseenergia komplekti DC kaitse
Päikeseenergia komplekti laadimiskontroller muundur
Päikeseenergia komplekti 48V LiFePO4 akukeskus
Päikeseenergia komplekti inverter
Päikeseenergia komplekti MC4 ühendus
Päikeseenergia komplekti 24V 3000W hübriidinverter

Loe lähemalt

"Off-grid päikesejaam - kuidas arvutada päikeseenergia süsteemi suurust?"

mis on päikeseenergia ning millised on päikeseenergia ellised ja puudused

Kuidas arvutada päikeseenergia süsteemi suurust?

Siin räägime, kuidas arvutada oma isikliku off-grid päikesejaama suurust. Näitame detailselt ja selgelt, kuidas erinevad komponendid üksteisest sõltuvad.

PV_päikeseenergia_suvilasse-removebg-preview.png

Tooted

 • Päikesepaneelid

 • Kontrollerid

 • LiFePO4 akud

 • Inverterid

20221026_111640_edited.jpg

Paigaldus & Abi

 • Päikesepaneelide paigaldus

 • Akupankade paigaldus

 • Terviksüsteemide paigaldus

 • Abi Alist ostmisel

testimine_edited.jpg

Hooldus  & kontroll

 • Süsteemide kontroll

 • Komponentide kontroll

 • Süsteemi seadistamine

20220909_122514.jpg

Õpinurk

 • Loe ja mõtle kaasa

 • Blogi

 • Lubaduse tagamine

bottom of page