top of page

Algajast profiks - osa 2. Seeria- ja paralleelühendus

Updated: Jul 24, 2023

Jadamisi vs. Rööbiti


Nüüd, kui me mõistame volte ja ampreid, saame tutvuda erinevat ühendamise meetoditega.


Jadamisi ehk seeriaühendus:

Jadamisi ehk mujal maailmas teatud ka seeriaühendus on selline seadmete omavaheline ühendamine, kus ühe seadme plussväljund on ühendatud teise samasuguse seadme miinusväljundiga, jne.


Jadamisi ühendatud paneelirida nimetatakse ka STRINGiks.Seeriaühenduse korral liituvad pinged (U) ehk voldid (V) , voolutugevus (I) ehk amprid (A) jäävad samaks.


Antud näites siis on stringi kogupinge U=20v+20v+20v=60V, voolutugevus ehk AMPRID I=5,11=5,11=5,11A.
Sama näide akude puhul:

Antud näites siis on akupanga kogupinge U=12v+12v+12v+12v=48V, voolutugevus ehk AMPRID

I= 100=100=100=100Ah.


Rööbiti ehk mujal maailmas teatud ka paralleelühendus on selline seadmete omavaheline ühendamine, kus ühe seadme plussväljund on ühendatud teise samasuguse seadme plussväljundiga, ja minus miinusega jne.


Paralleelühenduse korral pinge ehk voldid jäävad samaks, kuid AMPRID liituvad.


Paneelide kogupinge on U= 20V=20V=20V, voolutugevus ehk AMPRID

I=5,11A+5,11A+5,11A= 15,33A
Sama näide akude korralSelle akupanga kogupinge on U= 12V=12V=12V=12V, amprite arv on I=100Ah+100Ah+100Ah+100Ah=400Ah.


Nüüd, kui ühendamise põhiasjad on selged, saame hakata vigurdama.


Seadmed on võimalik omavahel ühendada samaaegselt nii seerias kui paralleelselt, sest seadused jäävad ikka samaks.


Näiteks:


Siin on omavahel ühendatud 4 paneeli esmalt kahe kaupa seeriasse, moodustades 2 stringi ja need seeriased ühendused ehk stringid omavahel paralleelselt.


Kokku on nende paneelide pinged U=40V=40V =40V, voolutugevus ehk amprid I=5,11A+5,11A=10,22A


See on oluline teema siis, kui hakkame rääkima kontrolleritest ehk igal kontrolleril on maks paneelide sisendvõimsus ja ka VOC ehk maksimaalne pinge avatud ahelas. Tihti on nii, et maksimaalse paneelide võimsuse järgi võiks paneele seerias ühendada palju, kuid see ületaks VOC taseme. Seega selleks, et VOC ei muutuks on vaja teha paralleelühendis. Aga sellest hiljem.


Sama kehtib ka akude korral.Kui sul on 4 akut, mis on samade parameetritega, siis saad need edukalt kokku ühendada kuidas aga tahad. Sellest aga lähemalt akude osas, st päris lõpmatult akusid omavahel kokku ühendada ei saa.

Nüüd, kui oleme ühendamise teemas jõudnud algajast edasi, on õige rääkida vigadest, mida ühendamistega tehakse.


Peamine viga on, et omavahel ühendatakse erineva pinge ja voolutugevusega seadmeid.


Tuletame meelde – seeriaühenduses liituvad pinged ehk voldid, amprid jäävad samaks. Paralleelühenduse korral jäävad voldid samaks, kuid liituvad amprid, seejuures kogusüsteemi väärtuse määrab ära vähim näitaja.


Oletame, et sul on 8 paneeli, millest 7 tk on näitajatega VOC=20V, Isc=5,11A ja 1 paneel näitajatega VOC=18V, Isc=4,5A.


Kui sa paned need kõik seeriasse, siis kogupinge ehk voldid (U)=20+20+20+20+20+20+20+18=158V, kuid amprid (I)=5,11A=5,11A=5,11A=5,11A=5,11A=5,11A=5,11A=4,5A=4,5A.


Sa kaotad (158 x 5,11)-(158 x 4,5) = 807.38 – 711 = 96,38W = 12% koguvõimsusest


Samuti paralleelühenduse korral kogupinge (U)=20v=20V=20V=20V=20V=20V20V=18V = 18V, amprid (I)= 5,11+5,11+5,11+5,11+5,11+5,11+5,11+4,5= 40,27A.


Järgimises osas teeme ülevaate olulisematest päikeseenergiakomponentidest.

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page